Treningen

Alle kan ha nytte av Tomatis-trening; fra små babyer til undgommer, voksne og eldre.
Alle kan ha nytte av Tomatis-trening; fra små barn til ungdom, voksne og eldre.  Foto: British Council

Før du kan starte Tomatis lyttetrening hos oss, må vi gjøre en utredning. Dette foretar en av våre sertifiserte Tomatis-terapeuter. Terapeuten forestår en omfattende lyttetest og intervjuer deg vedrørende din livssituasjon. Etter dette kan vi bedømme om Tomatismetoden kan hjelpe deg. Vær oppmerksom på at utredningen er uforpliktende og at du ikke binder deg til å påbegynne noen trening.

Om du velger å gjennomføre lyttetreningen får du regelmessig treffe din personlige Tomatis-terapeut for testing og oppfølging. Terapeuten setter opp et individuelt tilpasset treningsprogram ut fra dine behov og justerer dette i forhold til framsteg og endrede forutsetninger underveis.

Et typisk forløp vil således bli :

1. En frittstående 2 timers utredning, spesielt utviklet for  Tomatis-metoden.

2. Intensiv 30 timers lyttetrening ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag), samt 2 tester og konsultasjoner, etterfulgt av øvelser hjemme i 3 – 6 uker.

3. Lyttetrening i 15 timer ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag), samt 2 tester og konsultasjoner, etterfulgt av øvelser hjemme i 3 – 6 uker.

4. Lyttetrening i 15 timer ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag).

5. Sluttest og konsultasjon 4 – 6 måneder etter siste lyttetrening.

Barna lytter i lekerommet, hvor de kan gjøre noe kreativt og stimulerende.

I lytterommet for voksne anbefaler vi tiden benyttet til avslapning, kortspill, puslespill etc. Lesing og teoretisk/akademisk aktivitet er frarådet mens man lytter.

Foreldre som følger sine barn blir tilbudt å lytte til et standard program.


Dokumentansvarlig: Brynjulv Simonsen

Publisert av: Thomas Nygård