Forskningen

Tomatis
Alfred A. Tomatis avla en doktorgrad i medisin ved Paris School of Medicine.

Den franske øre-nese-hals-legen og psykiateren Alfred A. Tomatis startet å utvikle sin metode på slutten av 1940-årene. Hans far var operasanger, og farens kolleger oppsøkte han for å få hjelp til sine stemmeproblemer. Slik startet det hele.
Under sitt arbeid med operasangere gjorde Dr. Tomatis en oppdagelse som skulle komme til få mange fremtidige konsekvenser. Han sammenfattet senere denne oppdagelsen i en av sine utredninger: «Stemmen inneholder bare de lydene som øret er i stand til å oppfatte». Denne utredningen beskriver den sterke koblingen mellom hørselen og ens egen stemme. Dr Tomatis oppdaget også at man bør lytte (og dermed styre) sin egen tale med høyre øre. Dessuten oppdaget han at hvis man lytter med sitt høyre øre er det lettere å forstå og oppfatte det som sies.
Disse oppdagelsene og mange andre ligger til grunn for den metoden som ble utviklet og som man begynte å benytte ved «Centre Tomatis» i Paris allerede på 1950 tallet. Metoden, som bygger på at man trener hørselsorganet med hjelp av patentert elektronisk utstyr, har vist sig å gi mange gode resultater mot mange problemer.
Grunnmaterialet i treningen er musikk av W.A. Mozart samt gregoriansk sang. Lyden som høres i hodetelefonene produseres i samme øyeblikk som du hører det, det vil si i sanntid. Akkurat Mozarts musikk gir effektiv stimulering gjennom sine livlige tonale karakter og den gregorianske sangen har den rolige karakteren uten aksentuering som underbygger integrasjon.
En av de vanligste problemer både for voksne og barn, er at de ikke lytter. Tomatis-metoden bygger på at forskjellen mellom å høre og lytte er av avgjørende betydning, og tar for seg de mange problemene som en manglende evne til å lytte medfører.
Det å høre vil si å passivt motta lyd, mens lytting er en aktiv tilstand, med den hensikt å fokusere på lyd.
Personer med nedsatt evne til å lytte blir lett distraherte,  har ofte vanskelig for å konsentrere seg, være uoppmerksomme og kan ha problemer med å integrere sine sinnsintrykk.
Tomatis-metoden har hjulpet mer en hundretusen barn, tenåringer og voksne i verden med blant annet konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer, lese- og skriveproblemer, dårlig selvtillit og sosial kompetanse, stress samt problemer med tale og stemme.